FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE FEINA

 • És un servei totalment gratuït.
 • El servei pot ser utilitzat per empreses privades o públiques, entitats sense ànim de lucre, ONG, etc. sempre que ofereixin una feina remunerada i amb el contracte o relació laboral pertinent.
 • Les ofertes es formalitzaran en el formulari adjunt, no s’acceptaran ofertes per telèfon.
 • L’empresa autoritza a Infojove a publicar l’oferta a la web de la borsa: https://feina.jovesilles.net i a les seves xarxes socials, el temps que aquesta estigui vigent.
 • Infojove només fa difusió de les ofertes, l’empresa és responsable de la selecció i ha de publicar un correu electrònic per rebre els CV directament.
 • L’empresa es compromet a col·laborar amb el personal d’Infojove per fer el seguiment de l’oferta.
 • Infojove es reserva el dret de donar de baixa les ofertes que no puguin ser cobertes en un temps suficient.
 • L’enviament de l’oferta a Infojove, suposa l’acceptació de les condicions de funcionament de la borsa.

OFERTA DE FEINA / REQUISITS

  Permís de conduïr SiNo

  Vehicle propi SiNo

  OFERTA DE FEINA / CONDICIONS

  DADES DE L’EMPRESA

  *aquestes dades no es publicaran

  SELECCIÓ

  Spanish

  BORSA DE FEINA - INFOJOVE/IBJOVE