Tècnic/a suport habitatges a Palma i voltants

Diferents llocs de suport en habitatges de persones amb discapacitat:

1 lloc amb contracte indefinit
1 lloc per cobrir baixa per maternitat
1 lloc per a caps de setmana i festius

Funcions: En termes generals el lloc de treball consisteix a prestar lassistència necessària per a la realització dactivitats elementals de la vida diària (autonomia personal, higiene personal, vestir, alimentació i neteja) així com les activitats encaminades a la protecció i salvaguarda de la integritat personal de la persona atesa, millorant i mantenint el grau més alt possible dautonomia i benestar.

Sector: discapacitat
Data d’inici: finals de maig/principis de juny
Salari: segons lloc
Horari: torns rotatius de matí, tarda i nit,
Tipus/durada de contracte: segons cada lloc
Formació / Titulació: imprescindible CFGM Auxiliar Infermeria, CFGM Atenció a la Dependència, CFGM Atenció Sociosanitària a persones al domicili/en institucions socials, Certificat Professionalitat Nivell 2 anàleg, Relacionada amb l’àmbit de la diversitat funcional, formació centrada en la persona.

Informàtica: habilitats informàtiques
Idiomes: castellà
Experiència: 6 mesos
Carnet de conduir: si
Vehicle propi: si
Altres: IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRIT/A AL SOIB COM A DEMANDANT D’OCUPACIÓ
Com sol·licitar: Enviar CV a:jmiquel.llompart@orgmater.org amb la ref. INFOJOVE tècnic/a suport habitatge indicant el lloc sol·licitat

Spanish

BORSA DE FEINA - INFOJOVE/IBJOVE