Tècnic/a projectes a Barcelona, València o Palma. (Possibilitat de teletreball)

Funcions principals:
Suport al patronat:
• Assessorament i suport al patronat quant a l’acompliment de les obligacions legals de l’entitat.
• Seguiment de la convocatòria, assistència i acords de les reunions del patronat.
• Suport directe a Presidència en el que sigui requerit.
• Suport directe, tècnic i assessorament al patronat en l’elaboració de plans i projectes.
• Representació de la Fundació Triangle Jove per delegació.
• Gestió de l’agenda del patronat.

Coordinació de projectes:
• Conèixer tots els projectes que es duen a terme a partir del pla de treball.
• Disseny, coordinació, seguiment i avaluació́dels projectes i plans d’actuació assignats.
• Coordinació interna conjuntament amb les patrones responsables de la coordinació o
projectes (presidència i Xarxa de Consells Locals).
• Assistència tècnica (convocatòria, preparació, acta, assistència i accions posteriors) en grups
de treball i activitats.
• Aplicació al funcionament de la Fundació dels acords, resolucions i directrius dels patronats.
• Relació continuada amb els membres del patronat així com amb les permanents i secretariats.
• Relació amb institucions i grups d’interès dels tres territoris.
• Mantenir una relació de treball amb les persones gerents dels tres consells per fer seguiment
pressupostari i dels projectes del pla de treball de la Fundació.
• Assistència a reunions amb els membres del patronat i/o permanents i secretariats dels
tres consells de joventut (CNJC, Consell Valencià de la Joventut i CJIB), en funció́dels projectes.
• Gestió de la logística de les trobades i patronats (allotjament, transport, manutenció…).
• Seguiment de la feina de projectes externalitzada.
• Gestió de les xarxes socials de la Fundació, pàgina web, correu electrònic i el magatzem de
documents digital.
• Gestió econòmica in situ: pressupostos, balanç, informe, subvencions, factures i proveïdors i
recerca de finançament.
• Gestió de les relacions econòmiques amb les administracions

Data d’inici: 16/11/2021
Salari: 13.362€ (14 pagues)
Horari: Flexibilitat horària Matins o tardes, 20h. Imprescindible disponibilitat per viatjar un cop cada dos mesos els caps de setmana .
Tipus/durada de contracte: Contractació indefinida (període de prova de 3 mesos).
Formació / Titulació: Estar acabant o tenir la titulació universitària en ciències socials (Ciències Polítiques, Dret,  Sociologia, Economia o similar) o coneixement elevat acreditat o demostrable en l’àmbit  social.
Idiomes: Català C1 o domini demostrable equiparable

Informàtica: Coneixements informàtics i d’ofimàtica. També es valorarà coneixements en programació.
Experiència: Experiència associativa, en gestió econòmica i pressupostària de projectes. Capacitat i experiència en disseny, redacció, organització i gestió de projectes.
Altres:  Residència en un dels tres territoris del Triangle Jove.
• Tenir entre 16 i 33 anys.
• Coneixements informàtics (Ofimàtica, Internet…).
• Trajectòria associativa
• Coneixement del món associatiu juvenil.
• Capacitat i experiència en disseny, redacció, organització i gestió de projectes.
• Capacitat d’organització i de dinamització d’equips de treball.
• Experiència en gestió econòmica i pressupostària de projectes.
• Coneixement en la relació amb les administracions públiques (representació, interlocució,
relacions institucionals o tramitació de subvencions…), les polítiques de joventut i la
participació juvenil.
• Flexibilitat horària així com disponibilitat per a viatjar i treballar en caps de setmana.
• Coneixement sobre la Fundació Triangle Jove, el Consell de Joventut de les Illes Balears, el
Consell Nacional de Joventut de Catalunya i el Consell Valencià de Joventut.

Com sol·licitar: Enviar CV a: funtrianglejove@gmail.com amb la ref. Infojove tècnic/a de projectes

Spanish

BORSA DE FEINA - INFOJOVE/IBJOVE