Informador/a de Casal de Barri a Palma

Funcions principals:
       Atenció, acollida i informació al públic de manera presencial, telemàtica i telefònica.
       Gestió del correu electrònic.
       Suport logístic: muntatge i desmuntatge d’espais.
       Atenció als talleristes.
       Vetllar per l’aplicació de la normativa i el bon ús del centre.
       Registre d’incidències dels usuaris/es per planificar millores.
       Manteniment i actualització del material de difusió i comunicació en expositors, cartellera, taulell d’anuncis, etc.
       Atenció a les entitats del Casal.
       Suport en l’organització i execució de les activitats culturals.
       Realització d’inscripcions a tallers.
       Gestió i actualització de l’inventari.
       Recollida d’enquestes de satisfacció.
       Tasques administratives i d’arxiu.
       Suport en tasques de difusió
       Maneig i control de les xarxes socials.

Sector: Socioeducatiu.
Data d’inici: Setembre 2021.
Salari: Segons conveni.
Horari: Dilluns i dimecres de 9:30 a 13:15h i de dilluns a divendres de 16 a 20:30h.
Tipus/durada de contracte: Obra i servei.
Formació / Titulació: Animació sociocultural amb títol de monitor/a de temps lliure i amb títol de director/a de temps lliure.
Idiomes: Català B2, Valorable nivell mig demostrable d’anglès.
Informàtica: Nivell usuari en l’ús de fulls de càlcul, processador de textos i programes d’edició d’imatges.
Experiència: Mínima de 6 mesos en l’àmbit socioeducatiu.
Altres: Maneig de xarxes socials (facebook, instagram, youtube…). Treball en equip. Bona aptitud d’atenció al públic.
Com sol·licitar: Enviar CV a: antoniafont@estudi6.com amb la ref. Infojove CASALBARRI21.

Spanish

BORSA DE FEINA - INFOJOVE/IBJOVE