Administratiu/iva a Palma

Els objectius i les funcions d’aquesta àrea seran, entre d’altres, les següents:

Elaborar i presentar l’inventari dels béns, els drets i les obligacions de la persona que atenem.
Liquidar ingressos i despeses en relació amb el patrimoni de la persona sotmesa a mesures de suport i/o curatela representativa.
Retre comptes de l’administració dels béns de la persona sotmesa a mesures de suport i/o curatela representativa.
Administrar rendes i patrimonis, amb les gestions corresponents.
Gestionar i controlar ordinàriament ingressos i despeses, inclosos els diners de butxaca de què pugui disposar la persona que es representa.
Exercir els drets i els deures fiscals.
Informar i assessorar els familiars sobre la situació econòmica de la persona que es presta el suport, sempre que no es perjudiquin els interessos superiors d’aquesta persona, circumstància que ha de valorar prèviament l’equip professional.

Data d’inici: Incorporació immediata.
Salari: 1157€ bruts 14 pagues.
Horari: 38.5 hores setmanals.
Tipus/durada de contracte: Interinitat.
Formació / Titulació: Mínim Grau Superior d’Administració i Finances o equivalent
Informàtica: Sí.
Experiència: Experiència mínima en administració de 6 mesos.
Permís de conduir: Sí, vehicle propi.
Com sol·licitar: Enviar CV a: catalina.sebastia@aldaba.ong amb la ref. INFOJOVE ADMINALDABA21.

Spanish

BORSA DE FEINA - INFOJOVE/IBJOVE