Administratiu/iva a Palma

Els objectius i les funcions d’aquesta àrea seran, entre d’altres, les següents:

Elaborar i presentar l’inventari dels béns, els drets i obligacions de la persona que atenem.
Liquidar ingressos i despeses en relació amb el patrimoni de la persona sotmesa a mesures de suport i/o curatela representativa.
Retre comptes de l’administració dels béns de la persona sotmesa a mesures de suport i/o curatela representativa.
Administrar rendes i patrimonis, amb les gestions corresponents.
Gestionar i controlar ordinàriament ingressos i despeses, inclòs el diners de butxaca de què pugui disposar a la persona que es
representa.
Exercir els drets i els deures fiscals.
Informar i assessorar els familiars sobre la situació econòmica de la persona que es presta el suport, sempre que no es perjudiquin els interessos superiors d’aquesta persona, circumstància que ha de valorar prèviament l’equip professional.

Sector: OMPLIR
Data d’inici: Incorporació immediata.
Salari: 990€ bruts, 14 pagues.
Horari: 38.5 hores setmanals.
Tipus/durada de contracte: Temporal 3 mesos + 3 mesos.
Formació / Titulació: Mínim Grau Superior d’Administració i Finances o equivalent.
Informàtica: Sí.
Experiència: Mínima de 6 mesos.
Permís de conduir: Sí, vehicle propi.
Altres: OMPLIR
Com sol·licitar: Enviar CV a: catalina.sebastia@aldaba.ong amb la ref. INFOJOVE ADMINISTRATIVA.

BORSA DE FEINA - INFOJOVE/IBJOVE