Totes les ofertes

AUX. ADMITIU/VA a Palma

Introduir dades, arxiu, atenció al públic, cobraments, correu electrònic, ús de mailchimp,canvas, power point, gamblr

PROFESSOR/A REFORÇ CIÈNCIES A PALMA

Classes de reforç grupals i particulars, principalment de física, química i matemàtiques.

1 Plaça d'educador/a o treballador/a social i 2 tècnics/iques en integració social a Eivissa (Vila)

Funcions principals: Les pròpies de la categoria al Servei d'acollida municipal (atenció a persones i famílies en risc d'exclusió social).

Monitor/a de taller ocupacional a Palma

Funcions de tutor/a referent, elaborar el pla d'atenció personal, realitzar el seguiment dels resultats, organitzar la feina i les tasques del taller de restauració de mobles

ASSISTENT/A JURÍDIC/A A PALMA

Donar suport al departament jurídic de l'entitat. Actitud possitiva, capacitat de feina en equip, adaptació i aprenentatge.

AUXILIAR BIBLIOTECA A CALA DE BOU (SANT ANTONI- EIVISSA)

Empresa de serveis sopcioeducatius i culturals
Atenció al públic, gestió del servei de sala i de prèstec, planificació de les activitats d'animació a la lectura, difusió de les activitats.

ACOMPANYANT AUTOCAR A PALMA

Per a centre d'atenció a persones amb diversitat funcional. Funcions: supervisar als usuaris i usuàries en el trajecte de transport. Aplicar tècniques de primers auxilis en cas necessari.

MONITOR/A D'OCI I TEMPS LLIURE A PALMA

Funcions pròpies del lloc de feina a un centre d'atenció a persones amb diversitat funcional