Totes les ofertes

PLACES DE GUARDES / VIGILANTS DE SEGURETAT PER A MALLORCA

Vigilància i seguretat
Incorporació Inmediata amb places vacants per tota l' illa (Palma, Manacor, Campos, Alcùdia, Inca, Calvià, etc)

Mecànic/a a Establiments (Palma)

Mecànica
Canvi d'oli i altres arreglos bàsics de cotxes

8 Places d' Oficial electricista a Llucmajor

Serveis a empreses
Personal per a sub-estació elèctrica.

COMPTABLE SENIOR (PALMA)

Responsable de la compatabilitat de diverses empreses i/o grups de empreses. Presentació models d' impostos de societatas/empreses de diversa índole.

Responsable de control de costos i comptabilitat (controler)

Supervisió de l' elaboració dels comptes anuals individuals i consolidats. Control d' objetivius financiers. Desenvolupamnet i reportde la compatbilitat analítica i sistema de costos de la societat.

Xófer de repartiment

Carrega i descarrega de mercancies. Repartiment de mercancia en ruta asignada

MOSSO/A MAGATZEM a Palma

Recepció de marcancia ,carrega i descarrega , preparació de comandes, realització d'inventaris. Control de stock

PLACES D' AUXILIAR DE SERVEIS

Vacants a Palma, Manacor, Alcúdia, Calvia, etc. Incorporació: Inmediata

AUXILIAR TÈCNIC EN ENERGIES RENOVABLES I BATERIES A INCA

Distribució energies renovables i bateries
Gestió de magatzem i comandes . Lliurament de material.Visites a clients.tasques administratives.Càlcul de sistemes fotovolcaics i pressuposts .

Un venedor o una venedora per a tenda d'electrodomèstics a Inca

Venda, atenció al client, caixa, manteniment de tenda, apertures i tancaments.

IBJOVE /OBSERVATORI DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS. PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC/ Periodisme /Comunicació Audiovisual

Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC
Projecte: JOVENTUT I POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS: Subprojecte: 15 MESOS, 15 TEMES. Funcions principals: - Revisió de factors claus relatius a l'àmbit de les polítiques de joventut. - Selecció i determinació de les 15 temàtiques a tractar. - Elaboració de guió i realització del vídeo-reportatge. - Planificació, edició, publicació i difusió de l'audiovisual. Vacants: 1 Competències personals, coneixements específics, altres aptituds: Ganes d'aprendre i disposició per treball en equip.

IBJOVE /OBSERVATORI DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS. PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC/Tècnic o tècnica Superior en Realització de projectes audiovisuals i espectacles

Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC
Projecte: JOVENTUT I POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS: Subprojecte: 15 MESOS, 15 TEMES. Funcions principals: - Planificació i realització del vídeo. - Planificació i realització del muntatge i postproducció de l'audiovisual. - Publicació i difusió de l'audiovisual. - Treball en equip. - Avaluació de la feina realitzada. Competències personals, coneixements específics, altres aptituds: Ganes d'aprendre i disposició per treball en equip.

IBJOVE /OBSERVATORI DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS.PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC/ PEDAGOGIA/ EDUCACIÓ SOCIAL. Ref PERFILS

Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC
Projecte: JOVENTUT I POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS: Subprojecte: ESTUDI DELS PERFILS DELS I LES PROFESSIONALS DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS. Funcions principals: - Revisió de fonts i factors claus relatius a les polítiques de joventut. - Elaboració estratègia d'investigació i sistema recollida de la informació. - Explotació i difusió de la informació relativa als perfils professionals.

IBJOVE /OBSERVATORI DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS.PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC/ PEDAGOGIA/ EDUCACIÓ SOCIAL

Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC
Projecte: JOVENTUT I POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS / Subprojecte: CATÀLEG ON-LINE DE PROGRAMES I ACCIONS EN MATÈRIA DE JOVENTUT. Funcions principals: - Revisió de l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears. - Identificació d'actuacions en matèria de joventut. -Elaboració I gestió del catàleg on-line de programes i accions en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears.

IBJOVE /Observatori de la Joventut de les Illes Balears.Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC/ PEDAGOGIA/ HISTÒRIA /PERIODISME

SECTOR PÚBLIC
Projecte: JOVENTUT I POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS: Subprojecte: 30 ANYS DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS (1985-2015). Funcions principals: - Revisió de factors claus a l'àmbit de les polítiques de joventut. -Identificació de serveis i actuacions en matèria de joventut. - Contacte amb agents. - Elaboració i gestió d'un sistema de recollida d'informació. - Difusió I avaluació del projecte.

Joves Qualificats/IBJOVE/Projecte integral de publicitat i màrqueting de Carnet Jove amb motiu de l'ampliació d'edat als 12 anys delt titulars de les Illes Balears

Sector Públic
- Disseny i implementació del pla d'actuacions, calendari i canals de difussió. - Disseny i elaboració del material publicitari adaptatals distints canals de difusió. - Disseny i implementació del màrqueting digitals al llarg de tot el projecte. - Comunicació i visites als centres educatius,control d'indicadors d' èxit del projecte. -Totes les actuacions que es considerin adients per fer efectius els objectius del projecte.

Joves Qualificats/IBJOVE/ Aprèn a ser ciutadà del segle XXI /Tècnic o tècnica de grau superior en animació sociocultural i turística

Sector: Públic
Difusió d'objectes digitals d'aprenentatge entre els joves i Dinamització per a la participació dels joves en el foment de la Ciutadania Digital.

INFERMER/A A PALMA

Es requereix graduat/diplomat en infermeria per incorporació immediata a residència a Palma. Disponibilitat per adaptar-se a horaris i torns diversos.

PROFESSOR MATEMÀTIQUES, FÍSICA I QUÍMICA a Porto Cristo

Impartir classes de reforç escolar a les àrees de matemàtiques, física i química