Totes les ofertes

MOSSOS/ES MAGATZEM a Mercapalma

Recepció mercancia, càrrega i descàrrega, preparació comandes, realització d'inventaris i control d'stock

XÓFER CAMIÓ A MARRATXÍ

Repartiment de mercancia en la ruta assignada (gran superfície a Marratxí). Preparació comandes, càrrega i descàrrega mercancia.

REPOSADORS/ES A MARRATXÍ

Per a gran superfície. Funcions principals: recepció mercancia, montatge de lineal i stand a la gran superficie, reposició de producte, control d'stock, realització d'inventaris.

AJUDANT DEPENDENT/A A PALMA

Atenció al client, recepció mercancia

PROMOTOR/A ESTANCS A MENORCA

Per a la campanya d'estiu, per promocionar i incentivar la venda d'una marca de tabac a diferents estancs de Ciutadella, Es Mercadal, Maó, Alaior, Sant Lluís

ADMINISTRATIU/VA a Ariany

comptabilitat, facturació, nòmines, contractes, gestió stock magatzem, etc.

DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE CAMPUS a Palma

Per a una empresa de desenvolupament mental per a nins i nines de 5 a 13 anys. Per al campus d'estiu BrainFactory Play, del 24 al 28 de juliol.

OPERARI/A MANTENIMENT OF. 1ª A PALMA

Manteniment electromecànic i de climatització, principalment, a diferents edificis

MOSSO/A MAGATZEM a Palma

Manteniment del magatzem en ordre, gestionar entrades i sortides.

DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE a Santa Ponça

Dirigir les activitats de temps lliure

ORIENTADOR/A LABORAL A PALMA

Gestió integral de les funcions d´un orientador laboral, recepció d'usuaris, entrevista inicial, seguiment, ajuda amb l´adquisició de noves d'habilitats socials/ laborals, acompanyaments a entrevistes, seguiment en el lloc de treball, intermediació amb empreses, etc... Amb disponibilitat horària, possibilitats de treball en cap de setmana

XÓFER/REPARTIDOR per rutes a Mallorca

Amb el carnet C+CAP. Càrrega i descàrrega mercancia. Repartiment segons la ruta assignada

PROMOTOR/A ESTANCS ZONA MANACOR

Per a la campanya d'estiu, per promocionar i incentivar la venda d'una marca de tabac a diferents estancs de Manacor, Cala Ratjada, Colònia de Sant Jordi i Porto Cristo

PERSONAL SUPERMERCAT S'Arenal de Palma

Reposició mercancia, atenció al públic, neteja del lloc de feina

AUXILIAR DE GERIATRIA A PALMA

Funcions pròpies de la categoria, atendre a persones majors a una residència

EXPENEDORS/ES BENZINA a Andratx i Calvià

Expendre benzina, atenció al client, cobrament a caixa de benzina i altres productes de la botiga, reposició, manteniment bàsic (neteja, canvi d'oli...) compressor i tren de neteja. Neteja dependències benzinera.

AGENTS D'ATENCIÓ AL CLIENT I VENDES ALS AEROPORTS DE MALLORCA, MENORCA I EIVISSA

Atenció personalitzada a clients nacionals i internacionals, reserves i realització de contractes de lloguer, venda de productes afins, entrega i recollida de vehicles. Imprescindible nivell molt alt d'anglès i en el cas de Mallorca imprescindible alemany.

RENTAL SALES AGENT AL PORT D'ALCÚDIA

Realitzar contractes de lloguer de vehicles, venda d'altres serveis i/o productes, trasllat i neteja de vehicles

AJUDANT DE XÓFER A PALMA

Ajudar al xófer en la càrrega i descàrrega del camió

DEPENDENTS/ES A CALA RATJADA

Atenció al públic, recepció i enviament comandes

MONITOR/A ACOMPANYANT - CURSOS A L'ESTRANGER A ANGLATERRA I IRLANDA (places 5)

FUNCIONS PRINCIPALS: -Supervisió del grup d'estudiants en tot moment. -Acompanyar al grup durant tots els desplaçaments. -Col·laborar amb l'organització estrangera. -Participar en les activitats, visites i excursions proposades per l'organització estrangera. -Comunicació amb DELTA i les famílies dels estudiants, si s'escau. -Facilitar les gestions internes entre les organitzacions DELTA i estrangera. -Redacció d'informe al final de l'estada.

XÓFER/REPARTIDOR per Mallorca

Xófer amb tots els carnets per a repartiment de diferents mercancies

Florista a Palma

Comerç i grans superfícies Jardineria
Elaboració d'arranjaments i centres florals, atenció al client i venda.