Totes les ofertes

CUINER/A A PALMA

Funcions de cuiner/a a un centre de menors en Palma

PERSONAL FUSTERIA NÀUTICA A PALMA

Processat de la fusta, aferrar coberta de teca, maneig eines elèctriques

PROFESSORS/ES REFORÇ A PALMA I MARRATXÍ

Donar reforç escolar a alumnat de primària i secundària, elaboració de programacions mensuals, memòries trimestrals, registre d'assistència

INFORMADORS/ES A CASALS DE BARRI A PALMA

Atenció a persones usuàries, control de tallers i activitats, donar informació dels serveis del casal.

TÈCNIC/A EN ORIENTACIÓ LABORAL A PALMA

Atenció individual i grupal de dones en risc d'exclusió social. Realització d'itineraris individuals d'inserció. Prospecció amb empreses i intermediació. Coordinació amb altres entitats. Realització de registres i informes.

MONITOR/A D'ESTUDI A PALMA

Per fer-se càrrec d'un grup d'alumnes d'estudi extraescolar i oferir ajuda i supervisió a les seves tasques

PERSONAL ADMINISTRATIU COMERCIAL A INCA

FUNCIONS PRINCIPALS:  Captació d' alumnat  Comunicacions i contacte amb l' administració  Gestió documental de les accions formatives.  Atenció i resolució de dubtes a l'alumnat  Gestió de material  Recerca de pràctiques no laborals

ASSISTENT-RECEPCIONISTA A PALMA

Per a alberg juvenil. Tasques administratives i de gestió bàsiques. Proporcionar informació a clients i visitants sobre qüestions relatives a l'establiment, la zona, activitats culturals i comercials, checkin i checkout. Manteniment i neteja.

PERSONAL TÈCNIC FORMACIÓ NO REGLADA A INCA

Suport en la captació de l'alumnat.  Selecció de docents.  Sol·licitud de plans de formació.  Control dels expedients en fase d'execució (formació continua i formació dirigida a desocupats)  Elaboració, supervisió i gestió documental de les accions formatives.  Supervisió de l'execució diaria de la formació en el centre.  Contacte amb les administracions públiques (SOIB).  Maneig de l'eina de gestió de la formació pròpia del SOIB.  Tancament dels cursos i dels plans formatius.  Suport en la recerca d'empreses i gestió de pràctiques no laborals.

LOGOPEDA-MESTRE/A AUDICIÓ I LLENGUATGE

Funcions pròpies del lloc amb nins i nines a un centre d'atenció primerenca de diversitat funcional.

MESTRE/A DE SUPORT A PALMA

Donar reforç escolar a alumnat de 2on i 3er cicle de primària, elaboració de programacions mensuals, memòries trimestrals, registre d'assistència, docència i tutories

PROFESSOR/A CANT CORAL A PALMA

(Substitució) Per impartir un taller de cant coral per a gent gran durant el mes d'octubre.

MONITOR/A TEMPS LLIURE A PALMA

Jocs i manualitats amb nins i nines de 3 a 10 anys

LOGOPEDA A CALVIÀ

Intervenció en els trastorns de la comunicació, llenguatge, deglució, parla i veu. Mantenir tutories de seguiment amb les famílies. Comunicar-se amb els centres educatius.

MECÀNIC/A A CAMPOS

Manteniment de vehicles servei ràpid, manteniment de les instal·lacions, pre-entrega de vehicles

COMPTADOR/A-PAGADOR/A A PALMA

Càrrega i descàrrega de l'efectiu, comptar, cuadrar i classificació d'efectiu, enfaixat de bitllets, detecció de bitllets falsos

AUX. AJUDA A DOMICILI A MURO

Assistir a persones dependents

PROFESSOR/A ALEMANY A MARRATXÍ

Per impartir curs d'alemany nivell A1 a persones adultes

HIGIENISTA DENTAL A PALMA

Realitzar tartrectomies, preparació i ajuda al gabinet en tots els procediments operatoris dentals, realitzar la desinfecció i esterilització de l'instrumental

FISIOTERAPEUTA A MARRATXÍ

Tractaments i tasques pròpies de fisioteràpia a pacients en centre privat

MONITORES I MONITORS DE SUPORT A L 'ESTUDI CURS 2019/2020 A COL·LEGI A PALMA (4 VACANTS)

Gestionar una classe de reforç escolar: control d' assistència, resolució de dubtes, mantenir l'ordre a l'aula i seguiment de la feina dels alumnes.