Totes les ofertes

ADMINISTRATIU/VA

Recepció a consulta mèdica

EDUCADOR/A SOCIAL A PALMA

A S'Aranjassa. Acompanyament dels menors en les activitats de la vida diària. Participació en les reunions de l'equip tècnic. Disseny de plans individuals i seguiment dels mateixos. Mediació de conflictes, etc.

INFERMER/A A SANTANYÍ

Per al Centre Residencial Domus Vi. Valoració integral del resident/a i establiment del pla de cures i administració i registre de prescripcions farmacològiques

TERAPEUTA OCUPACIONAL A ALCÚDIA

Per al Centre Residencial Domus Vi. Realitzar la valoració inicial de l'usuari/a necessària per a reconèixer i interpretar els procesos de funció-disfunció ocupacional.

TERAPEUTA OCUPACIONAL A COSTA D'EN BLANES (CALVIÀ)

Al Centre Residencial Domus Vi. Realitzar la valoració inicial de l'usuari/a necessària per a reconèixer i interpretar els processos de funció-disfunció ocupacional.