Totes les ofertes

TÈCNIC/A EN ORIENTACIÓ LABORAL A INCA

Orientació laboral a persones en situació d'atur i/o en risc d'exclusió social. Accions grupals d'orientació laboral, informació i assessorament. Accions formatives (tallers grupals) de reforç de competències

TÈCNIC/A EN ORIENTACIÓ LABORAL A PALMA

Elaboració diagnòstics socio-laborals, realització d'accions de millora de l'ocupabilitat a través del desenvolupament de competències personals i laborals, acompanyament en el procés d'inserció, intermediació laboral amb empreses

ANIMADORS/ES INFANTILS A MALLORCA

Persones responsables que els agradi fer feina amb infants que els faci riure i facil dels seus aniversaris o festes un dia inoblidable.

EDUCADOR/A SOCIAL A ESTABLIMENTS, PUIGPUNYENT I ESTELLENCS

Funcions pròpies del lloc d'educador/a als tres municipis a 30 h. setmanals. Amb disponibilitat horària

VIGILANT DE SEGURETAT A EIVISSA

Funcions pròpies del lloc de feina

AUX. SERVEIS PER A MERCADET NADALENC A CALVIÀ

Control d'accés, verificació i control de les instal·lacions

INFORMADOR/A CASAL DE BARRI A PALMA

Informar a la ciutadania, recollir les demandes de les persones usuàries, controlar i dur el registre dels participants a les activitats, planificar i dur a terme activitats de dinamització del casal

FORMADOR/A CURS PRODUCTES FITOSANITARIS A CALA RAJADA

Impartició curs fitosanitari bàsic (25 h.)

PROFESSOR/A ALEMANY A CALA RAJADA

Impartició curs d'alemany hoteleria per adults

PROFESSOR/A ANGLÈS A CALA RAJADA

Classes de reforç escolar d'anglès a alumnes d'ESO i Batxillerat

COMERCIAL SECTOR NÀUTIC

Atenció al client, tècniques de venda,registre i cobrament de vendes

Administratiu/va a Palma

Seguretat
Atenció telefònica; Gestió de fulles de càlcul i bases de dades; Elaboració de presuposts; Donar suport amb les funcions de facturació; Recolzament a l'àrea de presentació de concursos; Altres tasques administratives

CUIDADOR/A DE VIVENDA SUPERVISADA DE MENORS A PALMA

És imprescindible disposar de la titulació d´integrador/a Social o en el seu defecte titulacions com treballador/a social o educador/a social. - Coneixements necessaris de gestió de grups de menors dins l´àmbit de la vivenda i Habilitats front a situacions d´estrés - Imprescindible Permís de conduir B

ADMINISTRATIU/VA a Manacor

Gestions de tresoreria, gestions comercials, comptabilitat simple

MONITOR/A D'ESTUDI A PALMA

Passar llista, resoldre dubtes als alumnes i mantenir l'ordre a classe

SPA MANAGER A EIVISSA

Per a hotel. Selecció de personal del SPA. Oferir varietat de serveis i entrenaments. Desenvolupament i gestió de tractaments. Responsable del personal de l'SPA. Planificació i supervisió de costs.

CAP DE MANTENIMENT A EIVISSA

Per a hotel. Selecció del personal de manteniment. Responsable de dirigir i desenvolupar l'equip tècnic. Manteniment rutinari de les instal·lacions, gestió riscs laborals i actualització plans d'emergència. Suport a la pre-obertura

CAP DE CUINA A EIVISSA

Per a hotel. Funcions: selecció de personal de cuina, control de costs, desenvolupament i gestió dels menús a la carta, responsable del berenar-buffet, responsable del personal de cuina i de la seva administració.

FOOD&BEVERAGE MANAGER A EIVISSA

Selecció de personal de F&B, gestió de control de costs, configuració del menú i estandarització dels plats. Participació en auditories internes i externes. Pre-obertura de l'hotel.

AUX. ADMITIU/VA a Palma (Thomas Cook)

Suport a clients en l'àmbit administratiu-comptable. Contacte amb altres centres de serveis compartits. Comptabilitat en diferents monedes. Tancaments comptables, etc.
Pàg. 1 de 2    Veure tots