Totes les ofertes

FISIOTERAPEUTA A MARRATXÍ

Realitzar tractaments a pacients del centre

DIRECTOR/A CENTRE DE FORMACIÓ A PALMA

Coordinació de la gestió de plans de formació per a ocupats i desocupats del SOIB (sol.licituds, gestió, justificació econòmica).  Selecció de docents i coordinació pedagògica.  Contacte amb administracions públiques com Ajuntaments, Organitzacions Empresarials, etc.  Control pressupuestari de les diferents línies de facturació.

CUIDADOR/A DE VIVENDA A PALMA

Funcions pròpies de cuidador/a a residència de persones amb discapacitat

PROFESSOR/A A PALMA (CA'N PASTILLA)

Cercam una persona que pugui fer classes d'anglès a nins i adults i una altra persona que pugui fer reforç general a nins de primària. Valorarem positivament una persona que tengui doble perfil i pugui impartir tant anglès com reforç.

PROFESSOR/A D'ANGLÈS A ESPORLES, SENCELLES O SINEU

3 llocs. Impartir classes d'anglès a una escola d'idiomes de manera molt dinàmica, creativa, divertida. Motivar als alumnes. Classes 100% en anglès. Treballam en versió original.

ORIENTADOR/A LABORAL A PALMA

Gestió integral de les funcions d´un orientador laboral, recepció d'usuaris, entrevista inicial,seguiment, ajuda amb l´adquisició de noves d´habilitats socials/ laborals, acompanyaments a entrevistes, seguiment en el lloc de treball, intermediació amb empreses, etc...

DINAMITZADOR/A VOLUNTARIAT A MALLORCA

Coordinació, difusió, dinamització, captació, execució, seguiment i evaluació de les activitats de voluntariat. Tot això amb dependencia directa del Coordinador responsable.

EDUCADOR/A SOCIAL A EIVISSA

Intervencions socioeducatives adreçades a nins i nines i joves d'entre 3 a 18 anys. Intervencions i accions comunitàries a diferents barris d'Eivissa

COMPTABLE A PALMA

Comptabilitat, quadrar comptes, control de cartera de clients, presentació impost AEAT

TREBALLADOR/A SOCIAL A EIVISSA

Les pròpies de coordinador/a de servei. Intervencions socioeducatives adreçades a nins i nines i joves d'entre 3 i 18 anys. Intervencions i accions comunitàries a diferents barris d'Eivissa.

DUE - DIPLOMAT/DA - GRAU UNIVERSITARI/A EN INFERMERIA A PALMA

Funcions pròpies de la categoria d'infermer/a

AUX. AJUDA A DOMICILI A PALMA

Funcions relatives a la cura personal i atenció domèstica a un domicili

APRENENTS DE CUINER/A (FORMACIÓ DUAL)

Places a Palma, Colònia de Sant Jordi, Cala Ratjada, Sa Coma, Porto Cristo i Can Picafort. Compatibilitzar formació i feina, realitzant el certificat de professionalitat Operacions bàsiques de cuina. És imprescindible estar inscrit/a al SOIB com a demandant d'ocupació. Dirigit a joves de 16 a 25 anys.

APRENENTS D'AJUDANT CAMBRER/A (FORMACIÓ DUAL)

11 places a Palma i 3 places a la Colònia de Sant Jordi Compatibilitzar formació i feina, realitzant el certificat de professionalitat Operacions bàsiques de restaurant i bar. És imprescindible estar inscrit/a al SOIB com a demandant d'ocupació. Dirigit a joves de 16 a 25 anys.

SPA MANAGER A EIVISSA

Per a hotel. Selecció de personal del SPA. Oferir varietat de serveis i entrenaments. Desenvolupament i gestió de tractaments. Responsable del personal de l'SPA. Planificació i supervisió de costs.

CAP DE MANTENIMENT A EIVISSA

Per a hotel. Selecció del personal de manteniment. Responsable de dirigir i desenvolupar l'equip tècnic. Manteniment rutinari de les instal·lacions, gestió riscs laborals i actualització plans d'emergència. Suport a la pre-obertura

CAP DE CUINA A EIVISSA

Per a hotel. Funcions: selecció de personal de cuina, control de costs, desenvolupament i gestió dels menús a la carta, responsable del berenar-buffet, responsable del personal de cuina i de la seva administració.

FOOD&BEVERAGE MANAGER A EIVISSA

Selecció de personal de F&B, gestió de control de costs, configuració del menú i estandarització dels plats. Participació en auditories internes i externes. Pre-obertura de l'hotel.