Totes les ofertes

Ajudant de pintor ( 2 vacants)

Tràfec de materials en obra, neteja de el lloc de treball, preparar materials, polit de paraments

Personal de neteja

Tasques de neteja i bugaderia en un Centre que atén a persones amb diversitat funcional. Els torns de feina són en cap de setmanes i festius de 09 a 21h. Núm. Vacantes: 1

Educador Físic especialitzat en Exercici per a persones amb Patologies Cròniques

Prescripció, guia i supervisió d'exercici adaptat per a persones amb MRC intradiàlisi i durant el seu dia a dia. Realització de tests, o bateries de tests adaptades a la població enqüestió. Registre del que es va realitzant. Realització d'informes.

DINAMITZACIÓ JUVENIL 10 h

Les funcions pròpies de la dinamització a un Espai Jove

Enfermer/a Centre Residencial DomusVi Capdepera en Font de Sa Cala

Valoració integral del resident/a i establiment de el pla de cures · Administració i registre de prescripcions farmacològiques modificació dels canvis de tractament.

Auxiliar Enfermeria a Centre Residencial DomusVI Capdepera

Atenció personalizada als usuaris/es en tasques asistencials