Ofertes de treball

OFICIAL 2ª LAMPISTERIA A PALMA

Feines de lampisteria en general

VIGILANTS DE SEGURETAT A PALMA

Lloc de feina compatible amb altres per completar horari. Funcions: Exercir la vigilància i protecció de béns immobles i mobles, així com la protecció de persones que puguin trobar-se als mateixos. Evitar la comissió d'actes delictius o infraccions en relació amb l'objecte de la seva protecció.

AUX. ADMITIU/VA a Palma (sector construcció)

Atenció al client, facturació, gestió albarans, etc.

INFORMÀTIC/A A PALMA

Ensamblar i instal·lar ordinadors, xarxes i Internet, informàtica en general

AUXILIARS DE SERVEIS A LLUCMAJOR (Polígon Son Noguera)

Control d'accés, mesurar la temperatura i anotar-ho al registre de temperatures

ADMINISTRATIU/VA a Palma

Facturació, atenció telefònica, albarans, emails, manteniment ISO

AUXILIAR EN PRÒTESI DENTAL A PALMA

Ajudar a la preparació i confecció d´aparatologia d´ortodòncia.

REPARTIDOR/A ZONA FELANITX I MANACOR

Repartir menús escolars a diferents escoles de la zona de Felanitx i Manacor

INFERMER/A A MURO

Funcions pròpies de la categoria

AUX. ADMITIU/VA a Palma

Per a despatx d'advocada