Ofertes de treball

FORMADOR/A PROGRAMA VOLUNTARIAT DE GENT GRAN A MALLORCA

Programació i implementació de les activitats programades (dinamització tallers de lectura, suport a accions de voluntariat de la gent gran, etc.) Formació i dinamització de tallers.

PERSONAL ADMTIU.-COMERCIAL A INCA

Captació d'alumnes, comunicacions a l'administració, gestió documental de les accions formatives, atenció i resolució dubtes a l'alumnat, gestió de material, recerca de pràctiques no laborals.

FORMADOR/A PROJECTE PROMOCIÓ DE LA SALUT A MALLORCA

Dinamitzar tallers de promoció de la salut i d'exercici físic a centres de gent gran. Dinamitzar grups d'acord amb el material pedagògic del programa.

MONITOR/A TEMPS LLIURE A LLUCMAJOR/PUIG DE ROS

Per fer activitats extraescolars de pintura i art. Organització de tallers originals i creatius per a grups de nins i nines.

TÈCNIC/A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS A PALMA

Instal·lació i manteniment de sistemes de detecció i alarmes contra incendis.

RECEPCIONISTA RESIDÈNCIA A PALMA

Atenció al públic, recepció de cridades. Control i registre de les entrades i sortides de la residència Suport en tasques administratives a l'equip directiu

PROFESSOR/A ANGLÈS A MALLORCA

Per a diferents municipis. Impartir classes d'anglès a nines i nins des d'1 any, seguint la nostra metodologia pròpia. Dur a terme un seguiment dels alumnes (assistència, notes, informes, etc) Oferim formació contínua en la metodologia pròpia.

TÈCNICS I TÈCNIQUES D' INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE SEGURETAT(2) A PALMA

Instalació d' alarmes , CCTV, control accessos...
12