DIRECTOR/A DE TEMPS LLIURE A SA POBLA
Selecció i coordinació de l'equip de monitors/es. Dissenyar, programar i planificar el projecte. Gestionar i dinamitzar els recursos humans i materials. Coordinar les activitats. Avaluar els projectes realitzats
Sector: Serveis a la comunitat i socieducatius
Data d'inici: dilluns, 22 de juny de 2020
Salari: segons conveni
Horari: 9 A 15 H.
Tipus/durada de contracte: obra i servei. Fins mitjans de setembre
Formació / Titulació: Diploma de director d'activitats de temps lliure infantils i juvenils o Títol de tècnic superior en animació sociocultural i turística o Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d'activitats de temps lliure.
Altres: Capacitat de planificació i organització. Resolució de conflictes. Escolta activa. Creativitat. Gestionar equips
Experiència: 1 any en direcció
Com sol·licitar : Enviar CV a: associacio.paimel@gmail.com amb la ref. Infojove direcció temps lliure