CAIXER-A/REPOSICIÓ A BUNYOLA
Funcions pròpies del lloc de feina
Sector: Comerç i grans superfícies
Data d'inici: divendres, 3 d'abril de 2020
Salari: segons conveni
Horari: Per torns rotatius (matí o horabaixa)
Tipus/durada de contracte: possibilitat feina tot l'any
Formació / Titulació: ESO/graduat escolar
Altres: persona dinàmica, que sàpiga fer feina en equip
Experiència: demostrable en lloc similar
Idiomes: castellà, nocions d'anglès i alemany
Informàtica: bàsica
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: carboaliment@hotmail.com amb la ref. Infojove caixer-a/reposició