OF. 1ª MANTENIMENT EQUIPS CLIMATITZACIÓ A INCA
Amb experiencia en instal·lació i manteniment d'equips de clima, per a fer feina a una obra a Inca
Data d'inici: divendres, 29 de novembre de 2019
Salari: a convenir
Horari: jornada completa
Tipus/durada de contracte: obra i servei
Formació / Titulació: formació relacionada amb la tasca
Altres: valorable Formació en PRL, autonomia i independència per a treballar
Experiència: si com a of. 1ª clima
Com sol·licitar : Enviar CV a: jbeneito@topperfil.es amb la ref. Infojove Of. 1ª clima