PERSONAL NETEJA A MARRATXÍ
Funcions pròpies del lloc de feina
Data d'inici: dilluns, 6 de maig de 2019
Salari: 900 €
Horari: 8 a 15 h.
Tipus/durada de contracte: obra i servei
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: amlamata@eulen.com amb la ref. Infojove neteja