INFERMER/A A MARRATXÍ
Funcions pròpies del lloc. Jornada de 13'5 h./semanals
Data d'inici: dilluns, 6 de maig de 2019
Salari: 1.347 €
Horari: 8 a 15 h.
Tipus/durada de contracte: obra i servei
Formació / Titulació: Grau Infermeria/ DUE
Altres: Empatia, atenció al pacient, amabilitat, delicadesa
Experiència: recomanable 2 anys en lloc similar
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: amlamata@eulen.com amb la ref. Infojove infermeria Marratxí