FORMADOR/A CURS PRODUCTES FITOSANITARIS A CALA RAJADA
Impartició curs fitosanitari bàsic (25 h.)
Data d'inici: dimarts, 22 de gener de 2019
Salari: 25 €/hora
Horari: horabaixes
Tipus/durada de contracte: 25 h.
Formació / Titulació: Enginyeria agrònoma
Experiència: si en lloc similar
Informàtica: Ofimàtica
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: ona@onaformacio.com amb la ref. Infojove profe fitosanitari