AJUDANT MANTENIMENT COMPLEXE HOTELER A CALA PÍ
Mantenir en correcte estat els equips, materials, sistemes i instal·lacions, executant les activitats i serveis de manteniment preventiu, predictiu, inspeccions planificades i manteniment en general.
Data d'inici: divendres, 1 de desembre de 2017
Salari: Segons conveni
Horari: intensiu de matí de dilluns a divendres
Tipus/durada de contracte: 3 mesos ampliable
Formació / Titulació: FP o formació adequada al lloc de feina, o experiència de 3 anys
Altres: Coneixements aire acondicionat, picapedrer, fontaneria, electricitat, fusteria, pintura...
Experiència: mínim 1 any en lloc similar
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: recepcion@onacalapiclub.com amb la ref. Infojove manteniment