OF. 1ª ELECTRICITAT A SA POBLA
Per a instal·lacions domèstiques i hotels
Salari: Segons conveni
Horari: De 8 a 13 i de 15 a 18 hores
Tipus/durada de contracte: 6 MESOS PRORROGABLES
Formació / Titulació: fp electricitat
Experiència: demostrable
Com sol·licitar : Enviar CV a: tiagalmes@yahoo.es amb la ref. Infojove electricitat