XÓFER CAMIÓ A MARRATXÍ
Repartiment de mercancia en la ruta assignada (gran superfície a Marratxí). Preparació comandes, càrrega i descàrrega mercancia.
Data d'inici: dissabte, 1 de juliol de 2017
Salari: Segons conveni
Horari: De dilluns a dissabtes de 5'00 a 12'00 h.
Tipus/durada de contracte: 3 + 6 mesos
Formació / Titulació: ESO / Graduat Escolar
Experiència: preferible de 6 mesos
Idiomes: castellà
Permís de conduir: C+CAP i vehicle propi per arribar al lloc de feina
Com sol·licitar : Enviar CV a: mmorey@agroilla.com amb la ref. Infojove xófer