Capatàs per a finca a Ariany
Gestió i desenvolupament de les operacions auxiliars per a la preparació del terreny, plantació, producció, manteniment, reg, abonat, aplicació de tractaments i recolecció de cultius agrícoles.
Data d'inici: dilluns, 22 de maig de 2017
Salari: Segons conveni
Horari: de dilluns a dissabte 40 h. setmanals de 8 a 17 h. amb els descansos pertinents
Tipus/durada de contracte: Inicialment contracte temporal per a posteriorment formalitzar la contractació indefinida
Formació / Titulació: Preferible formació de grau mitjà en producció agropecuària o similar
Experiència: No es requereix. Interès en desenvolupar-se en l'àmbit agrícola.
Idiomes: castellà
Informàtica: usuari
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: mmorey@agroilla.com amb la ref. Infojove Ariany