Ofertes de treball

COMERCIAL PRODUCTES PERRUQUERIA A SANTA PONÇA

Se precisa comercial de productes de perruqueria, amb ambició, ganes d'aprendre i iniciativa

ESTILISTA - PERRUQUER/A A SANTA PONÇA

Se precisen estilistes de perruqueria per als nostres salons

ACOMPANYANTS TRANSPORT ESCOLAR A SÓLLER

Per encarregar-se de les rutes escolar i d'institut, i que els alumnes es comportin adeqüadament durant el transport.

MONITORS/ES MENJADOR A ALCÚDIA

Educar en l'estona de menjador i en el lleure. Treballar hàbits, normes de convivència i actituds envers el menjar. Organització del menjador (pautes de conducta, control de menjars, etc.) Dinamització i seguiment d'un grup d'infants.

PROFESSOR/A ALEMANY A PEGUERA

Per classes a activitats extraescolars d'alemany a infantil i primària, de manera dinàmica, conseguint la implicació dels alumnes en l'aprenentatge de l'idioma

LOGOPEDA a Manacor

Desenvoluparà tasques de prevenció, diagnòstic, tractament i assessorament dels trastorns de la comunicació, llenguatge i veu

DINAMITZADORS/ES JUVENILS A PALMA I BUNYOLA

Programar i dinamitzar activitats pels joves del Casal

DINAMITZADOR/A-INFORMADOR/A JUVENIL A CALVIÀ

Disseny, planificació, organització, coordinació i desenvolupament de projectes, programes i activitats juvenils.