Ofertes de treball

PERSONAL ADMINISTRATIU COMERCIAL A INCA

FUNCIONS PRINCIPALS:  Captació d' alumnat  Comunicacions i contacte amb l' administració  Gestió documental de les accions formatives.  Atenció i resolució de dubtes a l'alumnat  Gestió de material  Recerca de pràctiques no laborals

PERSONAL TÈCNIC FORMACIÓ NO REGLADA A INCA

Suport en la captació de l'alumnat.  Selecció de docents.  Sol·licitud de plans de formació.  Control dels expedients en fase d'execució (formació continua i formació dirigida a desocupats)  Elaboració, supervisió i gestió documental de les accions formatives.  Supervisió de l'execució diaria de la formació en el centre.  Contacte amb les administracions públiques (SOIB).  Maneig de l'eina de gestió de la formació pròpia del SOIB.  Tancament dels cursos i dels plans formatius.  Suport en la recerca d'empreses i gestió de pràctiques no laborals.

LOGOPEDA A CALVIÀ

Intervenció en els trastorns de la comunicació, llenguatge, deglució, parla i veu. Mantenir tutories de seguiment amb les famílies. Comunicar-se amb els centres educatius.

MECÀNIC/A A CAMPOS

Manteniment de vehicles servei ràpid, manteniment de les instal·lacions, pre-entrega de vehicles

AUX. AJUDA A DOMICILI A MURO

Assistir a persones dependents

PROFESSOR/A ALEMANY A MARRATXÍ

Per impartir curs d'alemany nivell A1 a persones adultes

FISIOTERAPEUTA A MARRATXÍ

Tractaments i tasques pròpies de fisioteràpia a pacients en centre privat