CAMBRERS/ES RESTAURANT A PALMA
Funcions pròpies del lloc de feina
Data d'inici: divendres, 21 de febrer de 2020
Salari: Segons conveni
Horari: 11 a 17 h. divendres, dissabte i diumenge
Tipus/durada de contracte: 6 mesos
Formació / Titulació: ESO / Graduat Escolar
Altres: Persones responsables amb ganes de fer feina
Experiència: si en lloc similar
Com sol·licitar : Enviar CV a: leonorjaner@gmail.com amb la ref. Infojove cambrer/a