Docent certificat inserció laboral persones amb discapacitat
PALMA
Les pròpies del lloc de feina
Salari: és aproximadament uns 485€ al mes fent 14 hores setmanals. Podem posar 2 hores més setmanals per tutories.
Horari: dilluns a dijous de 16.30h a 20h
Tipus/durada de contracte: 5 o 6 messos aproximadament
Formació / Titulació: llicenciatura, diplomatura o grau
Altres: competencia docent mitjançant el CAP o màster de formació, o bé 600 hores d'impartició en formació ocupacional per al Treball, excepte les titulacions de pedagogía, psicopedagogía, psicología o magisteri per a les quals aquest requisit no se precisa
Experiència: 2 anys d'experiència en inserció labora/preparador laboral
Com sol·licitar : Enviar CV a: raquel.ruiz@orgmater.org amb la ref. Infojove inserció laboral