INFERMER/A A PALMA
Preparar i administrar la medicació segons prescripcions mèdiques.Coordinació amb farmàcia. Ordenar històries clíniques. Realitzar cures. Atendre als residents enllitats per malaltia.
Data d'inici: dimecres, 1 de gener de 2020
Salari: 1.347,42 € mensuals + diumenges i festius
Horari: Segons torns en horari diürn de dilluns a diumenge
Tipus/durada de contracte: 1 any amb possibilitat indefinit
Formació / Titulació: Titulació universitària en infermeria
Experiència: se valorarà experiència en residències de persones majors
Informàtica: Paquet office nivel usuari
Com sol·licitar : Enviar CV a: direccionve@hijasdelamisericordia.com amb la ref. Infojove infermer/a