MESTRE/A DE SUPORT A PALMA
Donar reforç escolar a alumnat de 2on i 3er cicle de primària, elaboració de programacions mensuals, memòries trimestrals, registre d'assistència, docència i tutories
Data d'inici: dilluns, 14 d'octubre de 2019
Salari: Segons conveni
Horari: de les 14 h. a les 17 o 18 h.
Tipus/durada de contracte: curs escolar
Formació / Titulació: Magisteri primària, pedagogia, psicopedagogia
Experiència: si en lloc similar
Idiomes: castellà i català C
Informàtica: word, drive
Com sol·licitar : Enviar CV a: borsatreballpalma@estudi6.com amb la ref. mestre/a de suport