COMPTADOR/A-PAGADOR/A A PALMA
Càrrega i descàrrega de l'efectiu, comptar, cuadrar i classificació d'efectiu, enfaixat de bitllets, detecció de bitllets falsos
Data d'inici: dilluns, 7 d'octubre de 2019
Salari: 1.349,74 €/bruts mensuals
Horari: Torns de dilluns a divendres de 6 a 14h./14 a 22 h./22 a 6h.
Tipus/durada de contracte: 2 mesos amb possibilitat de prórroga
Formació / Titulació: ESO/batxiller/FP
Altres: Disponibilitat pels horaris per torns ofertats, agilitat manual i de càlcul numèric, agilitat física per manejar grans quantitats d'efectiu, no comptar amb antecedents penals
Experiència: se valorarà experiència en lloc similar
Informàtica: Ofimàtica
Com sol·licitar : Enviar CV a: recursoshumanos@trablisa.es amb la ref. Infojove contador/a-pagador/a