CAMBRER/A A PALMA
Les pròpies del lloc a restaurant
Data d'inici: divendres, 12 de juliol de 2019
Salari: Segons conveni
Horari: de 10 a 14 de dimarts a divendres i de 19a 24 divendres i dissabte
Tipus/durada de contracte: 3 mesos
Formació / Titulació: ESO / Graduat Escolar
Experiència: si en lloc similar
Idiomes: Se valorarà conxeiments d'idiomes
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: leonorjaner@gmail.com amb la ref. Infojove cambrer/a