MONITOR/ A DE LLEURE A PALMA ( 2 PLACES)
Educació no reglada
Prepara, organitzar i duu a terme les activitats programades per als infants del campus.
Data d'inici: dimarts, 25 de juny de 2019
Salari: 1100 € /bruts mes
Horari: Torn rotatiu de 8:00 a 17:00 h
Tipus/durada de contracte: eventual
Formació / Titulació: Títol de monitor/a de temps lliure
Altres: Persona alegre, dinàmica, que treballi en equip.
Idiomes: B2 d'anglés o superior
Com sol·licitar : EnviarCV a mallorca@thebrainfactory.eu amb Ref. Infojove Monitor