Professor/a de reforç educatiu a Palma (4 vacants)
Reforç educatiu de totes les matèries a grups reduïts d'alumnes de secundària, treballar les habilitats socials, servir de referent pel grup de joves, coordinar-se amb els professionals referents de serveis socials.
Data d'inici: dilluns, 7 de gener de 2019
Salari: Segons conveni
Horari: horabaixes
Tipus/durada de contracte: Obra i Servei
Formació / Titulació: llicenciatura o grau en pedagogía, magisteri, educació social, altres titulacions amb màster de professorat, estudiants amb un 90% dels crèdits superats
Com sol·licitar : Enviar CV a coordinacioreforcat@estudi6.com amb Ref. Infojove