DUE - DIPLOMAT/DA - GRAU UNIVERSITARI EN INFERMERIA A PALMA
Funcions pròpies de la categoria d'infermer/a a residència a Palma
Data d'inici: dilluns, 3 de desembre de 2018
Salari: segons conveni XIV col·lectiu discapacitat
Horari: de 9 a 17 de dilluns a divendres
Tipus/durada de contracte: obra i servei
Formació / Titulació: DUE / Grau infermeria
Altres: Capacitat de resolució de problemes, afrontar i resoldre situacions conflictives amb calma i seguretat. Responsabilitat i implicació cap al servei i els usuaris - Comunicació i treball en equip
Experiència: Recomanable experiencia amb col·lectius vulnerables
Informàtica: Ofimàtica
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: carlos.riera@orgmater.org amb la ref. Infojove DUE