CONSERGE CAPS DE SETMANA A PALMA
Per instal·lacions esportives de l'IME a Palma. Obertura i tancament, verificació d'ocupacions i compliment d'horaris. Informar de tasques de manteniment i encarregar-se del bon ús del pavelló.
Data d'inici: dilluns, 12 de novembre de 2018
Salari: 400 €
Horari: 9 a 16 h.
Tipus/durada de contracte: obra i servei
Formació / Titulació: Títol socorrista / desfibrilador
Altres: Atenció al client, se valorarà títol de manteniment de piscines
Experiència: se valorarà experiència en lloc similar
Idiomes: castellà i català
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: amlamata@eulen.com amb la ref. Infojove conserge IME