OFICIAL PLANTA RESIDUS A PALMA
Triatge i manipulació de les escòries i ecoárids. Neteja, reg i recobriment d'aplecs. Maneig de plataformes elevadores, manipuladors telescòpics i mini pales carregadores.
Data d'inici: dilluns, 12 de novembre de 2018
Salari: 16.382,81 € bruts/anuals
Horari: Dilluns a divendres:13:00 h. a19:00 h. Divendres: 13:00 h. a 21:00 h
Tipus/durada de contracte: TEMPORAL
Formació / Titulació: Formació Acreditada en Treballs en Alçada, Maneig de Plataformes Elevadores, Pales Carregadores i Carretons Elevadors. Formació de Prevenció de Riscs Laborals d'al menys 50 hores.
Altres: dirigirà el treball dels peons, sent el responsable de supervisar el treball dels peons al seu càrrec. Ha de vetllar pel compliment en matèria de prevenció de riscos i la seva seguretat i la i la dels dos treballadors al seu càrrec, així com del bon
Experiència: Preferiblemente experiència en Equips Anticaígudes Retráctils,en Línies de Vidas Temporals,en Espais Confinats i Roller Cramp.
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: gloriaqp@arcadelmaresme.com amb la ref. Infojove Oficial