RESPONSABLE DE L'EQUIP D'AUXILIARS DE SALA DE MUSEU A PALMA
Coordinar l'equip d'auxiliars de sala del museu; gestionar les incidències pròpies del servei; coordinar i organitzar els horaris de l'equip
Data d'inici: dijous, 1 de novembre de 2018
Salari: 955 € bruts/mes
Horari: de dimarts a dissabte de 9'45 a 17'45 h.
Tipus/durada de contracte: obra i servei
Formació / Titulació: Se valorarà formació en àmbit artístic, d'història, història de l'art, així com també la formació en gestió d'equips
Altres: Empatia, diligència, responsabilitat, treball en equip, lideratge
Experiència: se valorarà experiència en museus, biblioteques o centres culturals, i l'experiència en gestió d'equips
Idiomes: Se valorarà conexeiments d'idiomes
Informàtica: Ofimàtica
Com sol·licitar : Enviar CV a: recursoshumanos@trablisa.es amb la ref. Infojove responsable equip museu