AJUDANT DE XÓFER A PALMA
Funcions pròpies del lloc
Data d'inici: divendres, 1 de juny de 2018
Salari: salari mínim interprofessional
Horari: 8 a 15 h.
Tipus/durada de contracte: Indefinit després de superar periode de prova
Formació / Titulació: ESO / Graduat Escolar
Experiència: mínim 1 any en lloc similar
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: canvalero@yahoo.es amb la ref. Infojove aj. xófer