TÈCNICS/QUES I PROFESSIONALS ESPECIALITZATS PER A TALLERS COMUNITARIS A PALMA
Especialistes d'àmbits diversos (arts, TIC, etc.) per a realització de tallers comunitaris per infants, joves, persones adultes i gent gran, emmarcats dins projectes d'intervenció dels serveis socials comunitaris de Palma
Salari: a determinar
Horari: preferentment horabaixa
Tipus/durada de contracte: obra i servei
Formació / Titulació: Relacionada amb el taller a impartir
Experiència: Experiència i formació en la matèria concreta del tallera a impartir
Com sol·licitar : Enviar CV a: estudi6@estudi6.com amb la ref. Infojove tallers comunitaris