RESPONSABLE POST-VENDA I SAT A PALMA
Coordinar i millorar els processos del servei tècnic, optimitzar els nivells d'stock. Detectar ineficiències i proposar millores. Seguiment d'incidències i supervisió de l'àrea SAT
Salari: segons vàlua
Horari: jornada completa
Tipus/durada de contracte: Indefinit després de superar periode de prova
Formació / Titulació: Titulat en enginyeria industrial o similar
Altres: Resident a Mallorca. Disponibilitat per a viatjar de forma puntual. Amb dots de lideratge, persona proactiva, organitzada amb facilitat per a les relacions personals i atenció al client.
Experiència: mínim 3 anys en lloc similar
Idiomes: Nivell alt d'anglès se valorarà alemany
Informàtica: Amplis coneixements de SAP MM/SA i ofimàtica nivell avançat
Com sol·licitar : Enviar CV a: luz@cyrconsultores.es amb la ref. Infojove responsable SAT