ASSISTENT COMPTABLE A PALMA
Rebre, examinar, classificar, codificar y efectuar el registre comptable de documents, revisar i compara llista de pagaments, comprovants, xecs i altres registres amb els comptes respectius, etc.
Salari: 18.000 e bruts anuals
Horari: 8'30 a 16'30 h.
Tipus/durada de contracte: Indefinit després de superar periode de prova
Formació / Titulació: FPGS administració i finances. Econòmiques o similar
Altres: Capacidad i flexibilitat per a treballar en equip, facilitat de comunicació, maneig d'emocions i resistència a l'estrés
Experiència: mínim 2 anys en lloc similar
Idiomes: Anglès alt
Informàtica: Ofimàtica nivell avançat. Excel. Programes comptabilitat
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: luz@cyrconsultores.es amb la ref. Infojove aux. comptable