DOCENT PQI OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS
ONG/ACCIÓ SOCIAL
Impartir la docencia del curs de PQI OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE D'INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS
Data d'inici: dimecres, 20 de setembre de 2017
Salari: 1130 € bruts
Horari: matins 20 hores setmanals
Tipus/durada de contracte: Per subsitiutucio
Formació / Titulació: Enginyeria Elèctrica, Industrial, Telemàtica o similar. Valorable formació docent específica
Altres: Persona proactiva, dinàmica i amb bona actitud docent
Experiència: Experiència en la impartició de la qualificació professional
Informàtica: Ofimàtica bàsica
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV formaciophb@projectehome.com amb la ref. Infojove