Joves Qualificats/IBJOVE/Projecte integral de publicitat i màrqueting de Carnet Jove amb motiu de l'ampliació d'edat als 12 anys delt titulars de les Illes Balears
Sector Públic
- Disseny i implementació del pla d'actuacions, calendari i canals de difussió. - Disseny i elaboració del material publicitari adaptatals distints canals de difusió. - Disseny i implementació del màrqueting digitals al llarg de tot el projecte. - Comunicació i visites als centres educatius,control d'indicadors d' èxit del projecte. -Totes les actuacions que es considerin adients per fer efectius els objectius del projecte.
Data d'inici: divendres, 15 de setembre de 2017
Salari: Orientatiu: 1.000 €/mes els primers 12 mesos i 1260 €/mes els tres darrers mesos.
Horari: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00h.
Tipus/durada de contracte: Contracte en pràctiques - 15 mesos
Formació / Titulació: Grau en publicitat i relacions públiques o equivalent/ Grau en comunicació audiovisual o equivalent / Grau en comunicació i periodisme audiovisuals.
Altres: Lloc de feina : Palma
Experiència: No és necessari tenir experiència.
Idiomes: Castellà i català nivell B2
Informàtica: Domini de les plataformes i programes de màrqueting digital.
Permís de conduir: SI
Com sol·licitar : Enviar CV al correu electrònic carnetjove@ibjove.caib.es