AJUDANT DE XÓFER A PALMA
Ajudar al xófer en la càrrega i descàrrega del camió
Data d'inici: dijous, 1 de juny de 2017
Salari: salari mínim interprofessional
Horari: 8 a 15 h.
Tipus/durada de contracte: 3 mesos ampliable
Formació / Titulació: ESO
Altres: Capacitació per a la manipulació de pes
Experiència: mínim 1 any en lloc similar
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: canvalero@yahoo.es amb la ref. Infojove