XÓFER/REPARTIDOR per rutes a Mallorca
Distribució de mercaderies alimentàries als clients de la ruta assignada
Data d'inici: dijous, 2 de març de 2017
Salari: Segons conveni
Horari: de 6 a 14 h.
Tipus/durada de contracte: eventual amb possibilitat indefinit
Altres: Ús de transpaleta manual o mecànica, coneixement de les rutes de repartiment així com de producte fresc, congelat i refrigerat. Coneixement de com estibar la càrrega per optimitzar la capacitat del vehicle
Experiència: 2 anys en lloc similar
Informàtica: nivell usuari
Permís de conduir: C1 i CAP
Com sol·licitar : Enviar CV a: arcadio.garcia@frialsa.com amb la ref. Infojove