Ofertes de treball

DIRECTOR/A CENTRE DE FORMACIÓ A PALMA

Coordinació de la gestió de plans de formació per a ocupats i desocupats del SOIB (sol.licituds, gestió, justificació econòmica).  Selecció de docents i coordinació pedagògica.  Contacte amb administracions públiques com Ajuntaments, Organitzacions Empresarials, etc.  Control pressupuestari de les diferents línies de facturació.

CUIDADOR/A DE VIVENDA A PALMA

Funcions pròpies de cuidador/a a residència de persones amb discapacitat

PROFESSOR/A A PALMA (CA'N PASTILLA)

Cercam una persona que pugui fer classes d'anglès a nins i adults i una altra persona que pugui fer reforç general a nins de primària. Valorarem positivament una persona que tengui doble perfil i pugui impartir tant anglès com reforç.

ORIENTADOR/A LABORAL A PALMA

Gestió integral de les funcions d´un orientador laboral, recepció d'usuaris, entrevista inicial,seguiment, ajuda amb l´adquisició de noves d´habilitats socials/ laborals, acompanyaments a entrevistes, seguiment en el lloc de treball, intermediació amb empreses, etc...

COMPTABLE A PALMA

Comptabilitat, quadrar comptes, control de cartera de clients, presentació impost AEAT

DUE - DIPLOMAT/DA - GRAU UNIVERSITARI/A EN INFERMERIA A PALMA

Funcions pròpies de la categoria d'infermer/a

AUX. AJUDA A DOMICILI A PALMA

Funcions relatives a la cura personal i atenció domèstica a un domicili