Ofertes de treball

CAMBRERS/ES RESTAURANT A PALMA

Per a restaurant a Cala Gamba, funcions pròpies del lloc

CUINER/A A PALMA

Per a entitat que fa feina amb persones amb discapacitat

INFERMER/ A PER A RESIDÈNCIA DE PERSONES GRANS A PALMA

FUNCIONS PRINCIPALS: - Funcions pròpies de la categoria infermer/a - Capacitat de resolució de problemes - Capacitat per afrontar i resoldre situacions conflictives (tant físiques com a psicològiques) amb calma i seguretat - Responsabilitat i implicació cap al servei i els usuaris - Comunicació i treball en equip - Capacitat d'actuació ràpida

AGENT DE RESERVES A PALMA CENTRE

Atenció al client en espanyol, anglès i francès i/o alemany, reserves hoteleres, atenció tenda moda internacional online.

MESTRA/E d´EDUCACIÓ ESPECIAL A PALMA

Mestra/e per a alumnes amb discapacitat . Substitució d´una baixa a col·legi educació especial .

Monitor/a d' Estudi (nivell ESO) per a col·legi de Palma

Controlar l'assistència, resoldre els dubtes dels i les alumnes i mantenir l'ordre a classe.

CUIDADOR/A PIS SUPERVISAT A PALMA JORNADA COMPLETA

GESTIÓN SOCIO EDUCATIVA
CUIDADOR RESIDÈNCIA A VIVENDA SUPERVISADA CARACTERÍSTIQUES REQUERIDES •Disposar de capacitat de preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari •Capacitat per realitzar intervencions d'atenció física (suports en la higiene personal, alimentació, ajuda en l'adaptació de l'alimentació si es requereix...) •Capacitat per realitzar intervencions d'atenció tant Sociosanitàries (processo salut, preparació i administració de medicació, manteniment de capacitats físiques...) com a intervencions d'atenció psicosocial (acompanyament en activitats programades, comunicació adaptada, entrenament cognitiu, accions formatives..)

CUIDADOR/A PIS SUPERVISAT A PALMA EN JORNADA PARCIAL

•Disposar de capacitat de preparar i recolzar les intervencions d'atenció a les persones i al seu entorn en l'àmbit institucional indicades per l'equip interdisciplinari •Capacitat per realitzar intervencions d'atenció física (suports en la higiene personal, alimentació, ajuda en l'adaptació de l'alimentació si es requereix...) •Capacitat per realitzar intervencions d'atenció tant Sociosanitàries (processo salut, preparació i administració de medicació, manteniment de capacitats físiques...) com a intervencions d'atenció psicosocial (acompanyament en activitats programades, comunicació adaptada, entrenament cognitiu, accions formatives..)

OFICIAL DE NOTARIA A PALMA (1 vacant)

Informació / assesorament, recollida de dades, preparació i redacció d' escriptures diverses (hipoteques, societats, compraventes, herències, poders, testaments)

Tallerista de Manteniment de la Memòria per a Gent Gran a Palma

Organitzar i dinamitzar un taller de manteniment de la memòria per a Gent Gran
12