Ofertes de treball

CUINER/A A PALMA

Funcions de cuiner/a a un centre de menors en Palma

PERSONAL FUSTERIA NÀUTICA A PALMA

Processat de la fusta, aferrar coberta de teca, maneig eines elèctriques

INFORMADORS/ES A CASALS DE BARRI A PALMA

Atenció a persones usuàries, control de tallers i activitats, donar informació dels serveis del casal.

TÈCNIC/A EN ORIENTACIÓ LABORAL A PALMA

Atenció individual i grupal de dones en risc d'exclusió social. Realització d'itineraris individuals d'inserció. Prospecció amb empreses i intermediació. Coordinació amb altres entitats. Realització de registres i informes.

MONITOR/A D'ESTUDI A PALMA

Per fer-se càrrec d'un grup d'alumnes d'estudi extraescolar i oferir ajuda i supervisió a les seves tasques

ASSISTENT-RECEPCIONISTA A PALMA

Per a alberg juvenil. Tasques administratives i de gestió bàsiques. Proporcionar informació a clients i visitants sobre qüestions relatives a l'establiment, la zona, activitats culturals i comercials, checkin i checkout. Manteniment i neteja.

LOGOPEDA-MESTRE/A AUDICIÓ I LLENGUATGE

Funcions pròpies del lloc amb nins i nines a un centre d'atenció primerenca de diversitat funcional.

MESTRE/A DE SUPORT A PALMA

Donar reforç escolar a alumnat de 2on i 3er cicle de primària, elaboració de programacions mensuals, memòries trimestrals, registre d'assistència, docència i tutories

PROFESSOR/A CANT CORAL A PALMA

(Substitució) Per impartir un taller de cant coral per a gent gran durant el mes d'octubre.

MONITOR/A TEMPS LLIURE A PALMA

Jocs i manualitats amb nins i nines de 3 a 10 anys
12