Ofertes de treball

EDUCADOR/A SOCIAL A PALMA

A S'Aranjassa. Acompanyament dels menors en les activitats de la vida diària. Participació en les reunions de l'equip tècnic. Disseny de plans individuals i seguiment dels mateixos. Mediació de conflictes, etc.