Ofertes de treball

Mecànic/a a Establiments (Palma)

Mecànica
Canvi d'oli i altres arreglos bàsics de cotxes

COMPTABLE SENIOR (PALMA)

Responsable de la compatabilitat de diverses empreses i/o grups de empreses. Presentació models d' impostos de societatas/empreses de diversa índole.

Responsable de control de costos i comptabilitat (controler)

Supervisió de l' elaboració dels comptes anuals individuals i consolidats. Control d' objetivius financiers. Desenvolupamnet i reportde la compatbilitat analítica i sistema de costos de la societat.

Xófer de repartiment

Carrega i descarrega de mercancies. Repartiment de mercancia en ruta asignada

MOSSO/A MAGATZEM a Palma

Recepció de marcancia ,carrega i descarrega , preparació de comandes, realització d'inventaris. Control de stock

IBJOVE /OBSERVATORI DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS. PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC/ Periodisme /Comunicació Audiovisual

Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC
Projecte: JOVENTUT I POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS: Subprojecte: 15 MESOS, 15 TEMES. Funcions principals: - Revisió de factors claus relatius a l'àmbit de les polítiques de joventut. - Selecció i determinació de les 15 temàtiques a tractar. - Elaboració de guió i realització del vídeo-reportatge. - Planificació, edició, publicació i difusió de l'audiovisual. Vacants: 1 Competències personals, coneixements específics, altres aptituds: Ganes d'aprendre i disposició per treball en equip.

IBJOVE /OBSERVATORI DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS. PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC/Tècnic o tècnica Superior en Realització de projectes audiovisuals i espectacles

Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC
Projecte: JOVENTUT I POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS: Subprojecte: 15 MESOS, 15 TEMES. Funcions principals: - Planificació i realització del vídeo. - Planificació i realització del muntatge i postproducció de l'audiovisual. - Publicació i difusió de l'audiovisual. - Treball en equip. - Avaluació de la feina realitzada. Competències personals, coneixements específics, altres aptituds: Ganes d'aprendre i disposició per treball en equip.

IBJOVE /OBSERVATORI DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS.PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC/ PEDAGOGIA/ EDUCACIÓ SOCIAL. Ref PERFILS

Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC
Projecte: JOVENTUT I POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS: Subprojecte: ESTUDI DELS PERFILS DELS I LES PROFESSIONALS DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS. Funcions principals: - Revisió de fonts i factors claus relatius a les polítiques de joventut. - Elaboració estratègia d'investigació i sistema recollida de la informació. - Explotació i difusió de la informació relativa als perfils professionals.

IBJOVE /OBSERVATORI DE LA JOVENTUT DE LES ILLES BALEARS.PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC/ PEDAGOGIA/ EDUCACIÓ SOCIAL

Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC
Projecte: JOVENTUT I POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS / Subprojecte: CATÀLEG ON-LINE DE PROGRAMES I ACCIONS EN MATÈRIA DE JOVENTUT. Funcions principals: - Revisió de l'estructura orgànica del Govern de les Illes Balears. - Identificació d'actuacions en matèria de joventut. -Elaboració I gestió del catàleg on-line de programes i accions en matèria de joventut del Govern de les Illes Balears.

IBJOVE /Observatori de la Joventut de les Illes Balears.Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC/ PEDAGOGIA/ HISTÒRIA /PERIODISME

SECTOR PÚBLIC
Projecte: JOVENTUT I POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS: Subprojecte: 30 ANYS DE POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LES ILLES BALEARS (1985-2015). Funcions principals: - Revisió de factors claus a l'àmbit de les polítiques de joventut. -Identificació de serveis i actuacions en matèria de joventut. - Contacte amb agents. - Elaboració i gestió d'un sistema de recollida d'informació. - Difusió I avaluació del projecte.
12