DIRECTORS/ES DE TEMPS LLIURE a Palma i Pla de Mallorca
Persones amb experiència i disponibilitat tot l'estiu per a fer feina a una empresa sòlida.
Data d'inici: dilluns, 4 de juny de 2018
Salari: 1.150 €/mes nets
Horari: de 7 a 15 h. o de 9 a 17 h.
Tipus/durada de contracte: obra i servei
Formació / Titulació: Titol oficial de Director/a de temps lliure
Altres: Persona molt organitzada, compromesa i amb ganes de fer feina en equip
Experiència: 2 anys en lloc similar
Idiomes: Català i valorable anglès
Informàtica: Ofimàtica, internet, xarxes socials
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: gerencia.centre@gmail.com amb la ref. Infojove director/a