VIGILANT DE SEGURETAT A EIVISSA
Funcions pròpies del lloc de feina
Data d'inici: dilluns, 17 de desembre de 2018
Salari: 1.300 €
Horari: 9'30 a 20'30 h.
Tipus/durada de contracte: obra i servei
Formació / Titulació: TIP vigilant de seguretat
Experiència: mínim 2 anys en lloc similar
Idiomes: castellà, català ì anglès
Permís de conduir: si i vehicle propi
Com sol·licitar : Enviar CV a: amlamata@eulen.com amb la ref. Infojove vigilant seguretat Eivissa