CAP DE MANTENIMENT A EIVISSA
Per a hotel. Selecció del personal de manteniment. Responsable de dirigir i desenvolupar l'equip tècnic. Manteniment rutinari de les instal·lacions, gestió riscs laborals i actualització plans d'emergència. Suport a la pre-obertura
Data d'inici: divendres, 1 de febrer de 2019
Salari: a determinar
Horari: jornada completa
Tipus/durada de contracte: fix discontinu 7 mesos
Formació / Titulació: Grau en enginyeria o similar
Altres: Marcades habilitats de comunicació i lideratge, coneixeiments en sistemes elèctrics, de lampisteria i climatització. Gestió de personal
Experiència: en departament reparacions i manteniment d'hotel, gestió de manteniment i gestió de personal
Idiomes: Anglès alt
Com sol·licitar : Enviar CV a: cristina.pomar@thomascook.es amb la ref. Infojove cap manteniment