Ofertes de treball

CUINER/A A PALMA

Funcions de cuiner/a a un centre de menors en Palma

PERSONAL FUSTERIA NÀUTICA A PALMA

Processat de la fusta, aferrar coberta de teca, maneig eines elèctriques

PROFESSORS/ES REFORÇ A PALMA I MARRATXÍ

Donar reforç escolar a alumnat de primària i secundària, elaboració de programacions mensuals, memòries trimestrals, registre d'assistència

INFORMADORS/ES A CASALS DE BARRI A PALMA

Atenció a persones usuàries, control de tallers i activitats, donar informació dels serveis del casal.

TÈCNIC/A EN ORIENTACIÓ LABORAL A PALMA

Atenció individual i grupal de dones en risc d'exclusió social. Realització d'itineraris individuals d'inserció. Prospecció amb empreses i intermediació. Coordinació amb altres entitats. Realització de registres i informes.

MONITOR/A D'ESTUDI A PALMA

Per fer-se càrrec d'un grup d'alumnes d'estudi extraescolar i oferir ajuda i supervisió a les seves tasques

PERSONAL ADMINISTRATIU COMERCIAL A INCA

FUNCIONS PRINCIPALS:  Captació d' alumnat  Comunicacions i contacte amb l' administració  Gestió documental de les accions formatives.  Atenció i resolució de dubtes a l'alumnat  Gestió de material  Recerca de pràctiques no laborals

ASSISTENT-RECEPCIONISTA A PALMA

Per a alberg juvenil. Tasques administratives i de gestió bàsiques. Proporcionar informació a clients i visitants sobre qüestions relatives a l'establiment, la zona, activitats culturals i comercials, checkin i checkout. Manteniment i neteja.

PERSONAL TÈCNIC FORMACIÓ NO REGLADA A INCA

Suport en la captació de l'alumnat.  Selecció de docents.  Sol·licitud de plans de formació.  Control dels expedients en fase d'execució (formació continua i formació dirigida a desocupats)  Elaboració, supervisió i gestió documental de les accions formatives.  Supervisió de l'execució diaria de la formació en el centre.  Contacte amb les administracions públiques (SOIB).  Maneig de l'eina de gestió de la formació pròpia del SOIB.  Tancament dels cursos i dels plans formatius.  Suport en la recerca d'empreses i gestió de pràctiques no laborals.

LOGOPEDA-MESTRE/A AUDICIÓ I LLENGUATGE

Funcions pròpies del lloc amb nins i nines a un centre d'atenció primerenca de diversitat funcional.