Ofertes de treball

FISIOTERAPEUTA A MARRATXÍ

Realitzar tractaments a pacients del centre

DIRECTOR/A CENTRE DE FORMACIÓ A PALMA

Coordinació de la gestió de plans de formació per a ocupats i desocupats del SOIB (sol.licituds, gestió, justificació econòmica).  Selecció de docents i coordinació pedagògica.  Contacte amb administracions públiques com Ajuntaments, Organitzacions Empresarials, etc.  Control pressupuestari de les diferents línies de facturació.

CUIDADOR/A DE VIVENDA A PALMA

Funcions pròpies de cuidador/a a residència de persones amb discapacitat

PROFESSOR/A A PALMA (CA'N PASTILLA)

Cercam una persona que pugui fer classes d'anglès a nins i adults i una altra persona que pugui fer reforç general a nins de primària. Valorarem positivament una persona que tengui doble perfil i pugui impartir tant anglès com reforç.

PROFESSOR/A D'ANGLÈS A ESPORLES, SENCELLES O SINEU

3 llocs. Impartir classes d'anglès a una escola d'idiomes de manera molt dinàmica, creativa, divertida. Motivar als alumnes. Classes 100% en anglès. Treballam en versió original.

ORIENTADOR/A LABORAL A PALMA

Gestió integral de les funcions d´un orientador laboral, recepció d'usuaris, entrevista inicial,seguiment, ajuda amb l´adquisició de noves d´habilitats socials/ laborals, acompanyaments a entrevistes, seguiment en el lloc de treball, intermediació amb empreses, etc...

DINAMITZADOR/A VOLUNTARIAT A MALLORCA

Coordinació, difusió, dinamització, captació, execució, seguiment i evaluació de les activitats de voluntariat. Tot això amb dependencia directa del Coordinador responsable.

EDUCADOR/A SOCIAL A EIVISSA

Intervencions socioeducatives adreçades a nins i nines i joves d'entre 3 a 18 anys. Intervencions i accions comunitàries a diferents barris d'Eivissa

COMPTABLE A PALMA

Comptabilitat, quadrar comptes, control de cartera de clients, presentació impost AEAT

TREBALLADOR/A SOCIAL A EIVISSA

Les pròpies de coordinador/a de servei. Intervencions socioeducatives adreçades a nins i nines i joves d'entre 3 i 18 anys. Intervencions i accions comunitàries a diferents barris d'Eivissa.
12