Ofertes de treball

TÈCNIC/A EN ORIENTACIÓ LABORAL A INCA

Orientació laboral a persones en situació d'atur i/o en risc d'exclusió social. Accions grupals d'orientació laboral, informació i assessorament. Accions formatives (tallers grupals) de reforç de competències

TÈCNIC/A EN ORIENTACIÓ LABORAL A PALMA

Elaboració diagnòstics socio-laborals, realització d'accions de millora de l'ocupabilitat a través del desenvolupament de competències personals i laborals, acompanyament en el procés d'inserció, intermediació laboral amb empreses

ANIMADORS/ES INFANTILS A MALLORCA

Persones responsables que els agradi fer feina amb infants que els faci riure i facil dels seus aniversaris o festes un dia inoblidable.

EDUCADOR/A SOCIAL A ESTABLIMENTS, PUIGPUNYENT I ESTELLENCS

Funcions pròpies del lloc d'educador/a als tres municipis a 30 h. setmanals. Amb disponibilitat horària

VIGILANT DE SEGURETAT A EIVISSA

Funcions pròpies del lloc de feina

AUX. SERVEIS PER A MERCADET NADALENC A CALVIÀ

Control d'accés, verificació i control de les instal·lacions

INFORMADOR/A CASAL DE BARRI A PALMA

Informar a la ciutadania, recollir les demandes de les persones usuàries, controlar i dur el registre dels participants a les activitats, planificar i dur a terme activitats de dinamització del casal

FORMADOR/A CURS PRODUCTES FITOSANITARIS A CALA RAJADA

Impartició curs fitosanitari bàsic (25 h.)

PROFESSOR/A ALEMANY A CALA RAJADA

Impartició curs d'alemany hoteleria per adults

PROFESSOR/A ANGLÈS A CALA RAJADA

Classes de reforç escolar d'anglès a alumnes d'ESO i Batxillerat