Ofertes de treball

XÓFER-MECÀNIC/A a Palma

Xófer camió tractora

Auxiliar de Clínica a Palma

Atendre demandes de primers auxilis de persones usuàries, petites cures i demés tasques sociosanitàries de la categoria professional, inclosos canvis de bolquers i neteja personal de persones impedides. Vacants: 1

Treballador/a Social a Palma

Les tasques pròpies de la seva categoria, entre d'altres: - Realitzar el diagnòstic de la situació de les persones ateses. - Elaboració del pla de feina. - Informació, orientació, gestió... - Gestió i coordinació amb altres recursos Vacants: 1

Auxiliar d'Inserció social a Palma

Funcions principals: Les pròpies de la categoria en Centre d'acollida de persones en situació d'exclusió social. Nre. Vacants: 1

Docent de formació Dual per curs Cambrer Restaurant i Bar a Inca i rodalies

Impartir formació a persones que presenten discapacitat intel·lectual de caire dinàmic i aplicat al treball. Operacions bàsiques de Bar / Restaurant

AUX. ADMITIU/VA a Palma

Atenció la client i tràfic

ENGINYER TÈCNIC COMERCIAL EN PRÀCTIQUES A MANACOR

Gestió d'ofertes a clients, elaboració de pressuposts, gestió de comandes, seguiment i control d'ofertes i pressuposts, atenció a proveedors, col·laboració en la millora permanent de la imatge i el servei de vendes, entre d'altres

ADMINISTRATIU/VA de personal a Palma

Contractació, altes, baixes a la Seguretat Social, certificats d'empresa. Confecció i gestió de nòmines, seg social i càlcul IRPF. Gestió d'IT

AJUDANT DE XÓFER A PALMA

Acompanyar al xófer en tots els serveis, maneig de material a transportar, possibilitat de conduir furgoneta de manera puntual
12