GRADUAT/DA EN DRET
DISCAPACITAT
FUNCIONS PRINCIPALS: - Seguiment de places concertades amb l'administració en els diferents serveis. - Seguiment dels programes segons els contractes. - Seguiment de la informació (altes, baixes, comunicacions…) perquè es pugui emetre la facturació corresponent. - Facturació dels serveis concertats amb l'administració competent. - Estudi del compliment dels requisits legals per autoritzar, acreditar i concertar serveis. - Elaboració d'expedients per autoritzar i/o acreditar serveis. - Establir mecanismes de coordinació i comunicació entre els diferents serveis de l'organització. - Coordinació dels diferents serveis; canvis de serveis, altes, baixes, personal, ràtios, titulacions.. - Seguiment de la implantació del programa
Fecha de inicio: lunes, 18 de septiembre de 2017
Horario: A determinar
Tipo/duración de contrato: OBRA I SERVEI
Formación / Titulación: Grau en Dret
Otros: xperiència treballant directa o indirectament amb l'Administració Experiència treballant en/amb entitats socials amb concerts, contractes i subvencions de l'Administració. -Disponibilitat horària, possibilitats de treball en cap de setmana
Experiencia: Recomenable experiència amb col.lectius vulnerables
Idiomas: NO
Permiso de conducción: si i vehicle propi
Cómo solicitar: Enviar CV a: carlos.riera@orgmater.org amb la ref. Infojove DRET