FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE FEINA
  • És un servei totalment gratuït.
  • El servei pot ser utilitzat per empreses privades o públiques, entitats sense ànim de lucre, ONG, etc. sempre que ofereixin una feina remunerada i amb el contracte o relació laboral pertinent.
  • Les ofertes es formalitzaran en el formulari adjunt, no s’acceptaran ofertes per telèfon.
  • L’empresa autoritza a Infojove a publicar l’oferta a la web de la borsa: http://feina.jovesilles.net i a les seves xarxes socials, el temps que aquesta estigui vigent.
  • Infojove només fa difusió de les ofertes, l'empresa és responsable de la selecció i ha de publicar un correu electrònic per rebre els CV directament.
  • L’empresa es compromet a col·laborar amb el personal d'Infojove per fer el seguiment de l’oferta.
  • Infojove es reserva el dret de donar de baixa les ofertes que no puguin ser cobertes en un temps suficient.
  • L’enviament de l’oferta a Infojove, suposa l’acceptació de les condicions de funcionament de la borsa.
OFERTA DE FEINA / REQUISITS
Data*
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari
Lloc a cobrir*
Nre. Vacants*
Funcions principals*
Formació / Titulació*
Informàtica
Idiomes
Experiència
Permís de conduïr
Vehicle propi
Competències personals, coneixements específics, altres aptituds
OFERTA DE FEINA / CONDICIONS
Lloc de feina (zona geogràfica)*
Data d’incorporació*
Horari*
Tipus / Durada contracte*
Sou*
DADES DE L’EMPRESA
Nom de l’empresa*
Tipus empresa / Sector*
CIF / NIF*
Persona de contacte*
Adreça*
Telèfon 1*
Telèfon 2
Adreça electrònica*
Web
*aquestes dades no es publicaran
SELECCIÓ
Adreça electrònica a publicar
Data límit de publicació de l’oferta*
RadDatePicker
RadDatePicker
Mostrar calendari