Part forana
INFERMER/A A SANTANYÍ
Per al Centre Residencial Domus Vi. Valoració integral del resident/a i establiment del pla de cures i administració i registre de prescripcions farmacològiques
Sector: Sanitat i salut
Data d'inici: dimecres, 1 de juliol de 2020
Salari: 1771,99 per jornada completa.
Horari: Torns de 12 hores. 8.30-20.30/20.30-8.30 Jornada completa o mitja jornada
Tipus/durada de contracte: substitució de vacances amb opció a continuar
Formació / Titulació: Diplomatura o grau en infermeria
Com sol·licitar : Enviar CV a: ldbeecher@domusvi.es amb la ref. Infermer/a Santanyí