Palma
COMPTADOR/A - PAGADOR/A ( DUES PLACES) A PALMA
Vigilància i Seguretat Privada
Càrrega i descàrrega del efectiu, Comptatge , quadrat i classificació , Enfaixat de bitllets i Detecció de bitllets falsos.
Data d'inici: dijous, 1 d'agost de 2019
Salari: 1349,74 € brut/mes
Horari: Jornada completa, torns de dilluns a divendres 6h-14h /14h-22h / 22h-6h
Tipus/durada de contracte: 2 mesos amb possibilitat de prórroga
Formació / Titulació: Batxillerat /ESO
Altres: Agilitat manual i de càlcul numéric. Agilitat física per al maneig de grans quantitats d' efectiu.No comptar amb antecedents penals
Permís de conduir: NO
Com sol·licitar : Enviar CV a recursoshumanos@trablisa.es (Ref. Infojove )