Palma
TÈCNIC/A OBSERVATORI DE LA JOVENTUT IB A PALMA
Sector: Públic
IMPRESCINDIBLE FIGURAR COM A BENEFICIARI DE GARANTIA JUVENIL. Projecte SOIB Jove-Qualificats sector públic Dins el projecte "Joventut i polítiques de joventut a les Illes Balears" per l'estudi dels perfils dels professionals i catàleg online d'accions en matèria de joventut. Funcions: revisió de fonts i factors clau relatius als perfils professionals i a l'àmbit de les polítiques de joventut.Explotació i difusió de la informació, identificació de serveis i actuacions en matèria de joventut de la CAIB. Elaboració del catàleg online.
Data d'inici: dimecres, 1 d'agost de 2018
Salari: 1.110 € bruts mensuals
Horari: 8 a 15 h.
Tipus/durada de contracte: en pràctiques,6 mesos
Formació / Titulació: Grau/Llicenciatura en Ciències polítiques, Sociologia, Pedagogia o Educació Social
Altres: Capacitat d'organització i de treball en equip. Amb iniciativa i autonomia per a fer feina.
Idiomes: Castellà i Català nivell C1
Informàtica: Ofimàtica, internet i xarxes socials
Permís de conduir: si
Com sol·licitar : Enviar CV a: observatorijove@ibjove.caib.es amb la ref. Infojove Tècnic/a observatori